Welkom

Vanaf 1984 is Ruben vertaler van Hebreeuwse en Jiddische literatuur. Hij vertaalde ruim zeventig werken van schrijvers als Meir Shalev, David Grossman, Sayed Kashua, Sammy Michael, Judith Katzir, Dorit Rabinyan, Etgar Keret, S. Yizhar. Daarnaast doceert hij aan het Joods Educatief Centrum 'Crescas'.

Op jonge leeftijd ging hij uit idealisme naar de kibboets. Hij deed nog zijn kandidaatsexamen scheikunde maar besloot 'tegen beter weten in' Semitische taal- en letterkunde te studeren in Leiden. En sloot dit cum laude af. Met een beurs knoopte hij er een postdoctoraal jaar aan vast aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Naast zijn literair vertaalwerk is hij docent, met name van het Jiddisch.

Sammy Michael  1926 - 2024

Op 1 april overleed de geliefde schrijver en mensenrechtenstrijder Sammy Michael na een lang en bewogen leven. 

Lees hierover in dit artikel https://haipo.co.il/en/item/510112

In het Nederlands verschenen van Sammy Michael:

  • Victoria: een Joodse vrouw in BagdadArena, 1994
  • Een trompet in de wadi, Vassallucci, 1996
  • Water kust water, Vassallucci, 2005

Meir Shalev 1948 - 2023